MILJÖPOLICY

Uddevalla Entreprenad AB skall i sin entreprenadverksamhet och vid uthyrning av maskiner verka för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel och andra resurser ska vara optimal och miljömässig. Medarbetare utbildas och hålls informerade så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete. I och med arbetet med driften av Havskurens avfallsanläggning finns livscykelperspektivet alltid med i verksamheten och med det en strävan att hålla så hög sorteringsgrad som möjligt på Havskuren. Alla våra medarbetare ska förfoga över kunskap och medel för att förebygga miljöincidenter och visar beredskap och handlingskraft ifall en olycka inträffa.

Vi skall genom vårt ledningssystemarbete ständigt förbättra verksamheten och följa tillämpliga legala och andra miljökrav som företaget berörs av.

MILJÖ

I vårt företag finns rutiner för att tillämpa miljölagar och andra miljökrav.
Vi ställer miljö- och kvalitetskrav på våra underleverantörer.
Vi har rutiner för avvikelsehantering avseende miljö och kvalitet .
Vi har rutiner för nödlägesberedskap avseende miljö.
Vi känner ett stort ansvar gällande vår natur och miljö och sponsrar därmed organisationer som t e x Städa Sverige.

KVALITETSPOLICY

Uddevalla Entreprenad samordnar våra kunders entreprenaduppdrag, förmedlar kontakterna med alla inblandade aktörer och ser till att uppdragen genomförs i rätt tid. Våra uppdrag utförs med hög kvalitet med hjälp av kompetent och flexibel personal och med maskiner i toppskick. Vi skall uppfylla våra kunders krav och ständigt förbättra verksamheten genom ett aktivt kvalitetsarbete. Med hjälp av ett stort engagemang och ett trevligt bemötande hjälper vi våra kunder på Havskurentippen att sortera sitt avfall på rätt sätt.

 

UPPFÖLJNINGSREVISION FRÅN RISE

ISO 9001 OCH 14001
Nu är vi klara med omcertifieringen, enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Revisionen gick över förväntan. Rise-revisorerna berömde vår personal för sitt fina arbete och fram för allt engagemanget hos personalen på miljöstationen. Vi på Uddevalla Entreprenad är också tacksamma för att Återvinningscentralen och miljöstationen har blivit en så fin arbetsplats.

 

 

 

Adress

Uddevalla Entreprenad AB
Box 48
451 15 Uddevalla

Kontaktuppgifter

Telefon: 0522-793 77
info@ue-ab.se

Besöksadress

Brunnemyrsvägen 7
451 55 Uddevalla

Sociala Medier

Pin It on Pinterest