Historia

 • 1968

  Startar Ingvar Andersson (nuvarande VD Magnus Anderssons pappa) Uddevalla Entreprenad AB

 • 1998

  Ingvar startar företaget Uddevalla Containertransport AB

 • 1999

  Magnus Andersson tar över Uddevalla Entreprenad AB samt personalen som arbetar för Ingvar

 • 1999

  Utökar Uddevalla Entreprenad AB sin verksamhet med krossning på återvinningscentralen Havskuren i Uddevalla

 • 2004

  Tar Magnus över Uddevalla Containertransport AB från sin pappa Ingvar

 • 2005

  Tar Uddevalla Entreprenad AB över all personal på återvinningscentralen Havskuren i Uddevalla vilket gör att Uddevalla Entreprenad AB blir totalentrepenör

 • 2008

  Köper Magnus företaget Lastvagncenter där han driver auktoriserad Fiat och Eveco verkstad. Inom kort bygger han ut byggnaden till dubbel storlek för att kunna utöka verksamheten.

 • 2015

  Får vi anbudet på Uddevalla Energi för fjärrvärme, underhåll och reparationer som innebär att företaget växer i personalantal

 • 2018

  Säljer Magnus verksamheten Lastvagncenter men behåller lokalen för uthyrning. Samtidigt köper han fastighet på Lillesjö, Brunnemyr Fastigheter AB, med kontor och verkstadsdel för service och underhåll för egna maskiner och utrustning

 • 2019

  Köper Magnus upp ett företag med mobil flisverksamhet som får namnet Uddevalla Entreprenad Recycling AB som därmed blir dotterbolag till Uddevalla Entreprenad AB. I samband med företagsövertagandet inköps ytterligare en flismaskin

 • 2020

  Uddevalla Entreprenad Recycling AB går bra och utökas med ytterligare en mobil flismaskin vilket innebär att det nu finns tre mobila flismaskiner

 • 2021

  Utökar Magnus Uddevalla Entreprenad AB med att köpa Brunnermyr Fastigheter Plan B AB på Lillesjö

 • 2022

  Uddevalla Energi driver verksamheten på Havskuren nu i egen regi och hyr maskiner utav Uddevalla Entreprenad AB

Snabbanslutning