Apelsäter jakt och skytte

Uddevalla entreprenad AB har haft förmånen att utföra allt markarbete för Skyttebiograf & konferensanläggningen på Apelsäter samt framdragning och färdigställande av väg och parkering.

Klart för skjutning och konfererande i Lur
Magnus Andersson VD på Uddevalla Entreprenad, en av delägarna, bor på Buar alldeles i närheten. Under åren sedan 2017, när han köpte marken vid motet, har planerna gått från schaktdeponi som inte blev av vidare till en anläggning för skytteträning och konferenser.– Anläggningen är unik. Det finns inget liknande i den här delen av Skandinavien, säger ägarna.

Alla skyttar behöver öva
Att de vågar göra en storsatsning beror på att de ser ett ökande intresse för både pistolskytte och jakt, samtidigt som traditionella skjutbanor utomhus får allt större problem. Bly från ammunition skapar miljöproblem. Skjutövningar skapar buller.Med skjutbanor, skyttebiograf och tunnel för inskjutning av sikten inomhus blir förutsättningarna annorlunda. Här tas till exempel materialet i kulorna omhand. De smälts ner, bly och koppar återanvänds. Samtidigt ökar möjligheterna att träna, när skyttarna inte behöver jaga vinterns sparsamma dagsljus.– Alla skyttar behöver öva, säger anläggningens ägare och förklarar att de vänder sig till såväl jägare och tävlingsskyttar som till polis, tull, kustbevakning och väktare som skyddar personer med speciella hotbilder.

Många delar i anläggningen
Byggnaden innehåller också flera konferensrum av olika storlekar, med modern teknisk utrustning, samt restaurang. Anläggningen ska inte vända sig enbart till personer med intresse för att skjuta utan erbjuda konferenslokaler för alla, till exempel för företagsevent eller utbildningar av olika slag. Ett tiotal personer arbetar här nu.

Läs även Bohuslänningens reportage

Snabbanslutning