Uppdrag/Referenser

Krossning

Uddevalla Entrepenad AB utför krossning av material i samarbete med RGS Nordic med anledning av det brinnande fartyget Almirante Storni.

Ridhus

Framdragning av väg samt markarbete för ett större ridhus.

Elledningsbyte

Byte av elledningar och transformator på en ö

Apelsäter jakt och skytte

Uddevalla entreprenad AB har haft förmånen att utföra allt markarbete för Skyttebiograf & konferensanläggningen på Apelsäter samt framdragning och färdigställande av väg och parkering.

Snabbanslutning