En komplett entreprenör med miljöfokus

Vi är ett företag som sätter kunden i fokus och ser till att leverera det kund och vi kommit överens om. Det gör vi med hjälp av vår serviceinriktade och kompetenta personal samt med vår breda maskinpark. Vi erbjuder våra kunder små till stora entreprenad och anläggningsuppdrag till totalentreprenad.

Antalet anställda har fördubblats flera gånger om sedan starten och vi är nu 60 anställda. Vi fortsätter att satsa framåt och att utveckla vår verksamhet in i framtiden med b.la hjälp av miljövänliga maskiner, utökning av medarbetare, utöka vårt samarbete med befintliga och nya kunder.

Vår lokal är på totalt ca 2500 m² som bland annat rymmer kontor, förråd, en stor maskin/verkstadshall och en miljövänlig tvätthall.
Vår verkstad är framför allt till för våra egna maskiner för att utföra service, reparationer och förebyggande underhåll så att maskinerna snabbt kan gå ut på nästa jobb vilket gynnar både våra kunder och oss själva.

Affärsidé

Affärsidén för Uddevalla Entreprenad AB bygger på att leverera helhetslösningar åt våra kunder.
De arbeten som utförs skall hålla hög kvalitet och utföras med en modern och driftsäker maskinpark.
Verksamheten riktar sig främst till avfallshantering/krossning, entreprenadarbeten med focus på återvinning och miljö.

Värdegrund/styrkor

 • Modern maskinpark,
 • Ansvarsfull, flexibel och kompetent personal
 • Effektivt arbetssätt med ständigt förbättringsarbete

Vad är vi extra stolta över?

 • Bred och modern maskinpark
 • Välutbildad, serviceinriktad och kompetent personal
 • Nära och bra samarbete med våra kunder
 • Genomgående kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete i hela företaget

Vad vi gör:

 • Krossning och siktning
 • Mark och anläggningsarbete som schaktning, grävning, husgrunder, bärlager, ytskikt, rörläggning i mark.
 • Anläggningsarbete som arbete med vägar, spår, ledningar, avlopp, eller parker.
 • Fjärrvärme
 • Kabelläggning
 • Fiberläggning
 • Utsättning och inmätning med totalstation

ISO-certifieringar

ISO 9001

ISO 14001

Snabbanslutning