Miljöarbete

Uddevalla Entreprenad arbetar aktivt med att utveckla miljöarbetet genom b.la

  • Öka den fossilfria andelen av våra drivmedel.
  • Alla maskinister är utbildad i Eko-driving för att minska företagets dieselförbrukning.
  • Vi ställer särskilda miljökrav på inköp av däck till våra maskiner och tjänstebilar
  • Val av elleverantör som möter vårt miljömål
  • Val och inköp görs i största möjliga mån av miljömärkta kemikalier och rengöringsprodukter
  • Vi köper in Fair trade / krav-märkt frukt, te, kaffe mm.
  • Vi strävar efter att öka andelen av återvunnen plast i våra förbrukningsvaror
Snabbanslutning